งานประชุมสมาพันธ์นักเคมีเครื่องสำอางนานาชาติ 2011

เนื่องด้วยสมาคมนักเคมีเครื่องสำอางแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมสมาพันธ์นักเคมีเครื่องสำอางนานาชาติ 2011 (IFSCC 2011) ในวันที่ 31 ตุลาคม- 2 พฤศจิกายน 2011 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และ เป็นครั้งที่ 21 ของงานประชุมดังกล่าว ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสมาคมนักเคมีเครื่องสำอางทั่วโลก นักวิทยาศาสตร์ นักเคมี กลุ่มวิชาชีพในอุตสาหกรรมเคมีเครื่องสำอาง และความงาม ปัจจุบัน สมาพันธ์นักเคมีเครื่องสำอางนานาชาติ (IFSCC) มีสมาชิกรวม 47 ประเทศ ด้วยจำนวนสมาชิกกว่า 15,000 คน

ทางนายกสมาคมฯ รศ.ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ และคณะกรรมการจัดงาน ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้งานประชุมประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

สมาคมนักเคมีเครื่องสำอางแห่งประเทศไทยถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่นักวิทยาศาสตร์และผู้ที่อยู่ในวงการเครื่องสำอางไทยจะได้แสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและสมุนไพรไทย ทั้งยังได้ แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านเคมีเครื่องสำอางและได้ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ในแง่ของดินแดนแห่งวัฒนธรรมเก่าแก่ที่สวยงาม มีมนต์ขลังในด้านของการท่องเที่ยว

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 กำหนดการจัดงาน  ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
 
  วันที่ 31 ตุลาคม 2554


09.00 น.
09.00 – 16.00 น..
17.00 น..
19.00 น.


ลงทะเบียน
Workshop เกี่ยวกับการจดลิขสิทธิ์เครื่องสำอาง และ เรื่องผลิตภัณฑ์ Whitening
เปิดงานIFSCC2011 Conference อย่างเป็นทางการ
งานเลี้ยงต้อนรับผู้ร่วมงาน


  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554
09.00 – 16.30 น.
12.00 น.
18.00 น.

09.00 – 16.00 น.
12.00 น.
19.00 น.

นำเสนอผลงานโดยนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ
รับประทานอาหารกลางวัน
รับประทานอาหารเย็นและชมการแสดงละครหุ่นที่โรงละครอักษรา

นำเสนอผลงานโดยนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ
รับประทานอาหารกลางวัน
พิธีปิดงานIFSCC 2011 Conference และงานเลี้ยงอำลาการแสดงบนเวที และกิจกรรมลอยกระทง